Dayswood

DAYSWOOD s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Vedená u Městského soudu v Praze odd. C vložka 323964 

IČO: 8720878, DIČ: CZ08720878, Datová schránka: t8pidyf 

Č.Ú. 1844181002/5500 IBAN: CZ75 5500 0000 0018 4418 1002 BIC: RZBCCZPP

dayswood@dayswood.cz 


obrábění: cnc@dayswood.cz

All rights reserved DAYSWOOD s.r.o.